Museum Dokkum

Museum Dokkum


‘IEP LICHT’

Een monumentale iep in Dokkum werd geveld. Deze beeldbepalende boom was als een stille getuige van zo’n 270 jaar geschiedenis in de stad.

De iepziekte maakte dat hij gekapt ging worden en het hout werd ter beschikking gesteld aan de kunst.

Het werk dat verschillende kunstenaars maakten werd tentoongesteld in museum Dokkum.

Mijn aandeel daarin was ‘Iep Licht’.
Gefascineerd door het spel tussen licht en materie, met in mijn werk kieren en openingen waar licht en wind doorheen kunnen spelen. Zoals de lichte iepzaden met honderdduizenden tegelijk rond de boom dwarrelen in de lente. Een paar daarvan vinden grond om in te wortelen en op hun beurt uit te groeien tot een imposante massieve boom.


Volgende fase

De ‘zaden’ liggen in in deze fase nog op de grond. De volgende stap is om de zaden als een dwarrelden wolk om ‘de stam’ te bevestigen

Museum Dokkum

MUSEUM DOKKUM

Iep Licht

Een monumentale Iep in Dokkum werd geveld door de iepziekte. De boom was 270 jaar oud en als stille getuige aanwezig in een paar honderd jaar geschiedenis.

Het hout werd gewaterd en daarna in stukken ter beschikking gesteld voor de kunsten.

Het resultaat van deze werken was te zien in museum Dokkum in mei 2023.

Uit de miljoenen zaden die deze iep verspreidde, zijn op z’n minst een paar nieuwe bomen gegroeid.

Iepenzaden hebben iets feestelijks door hun lichtheid. Ze waaien op en dwarrelen in de lente als confectie met honderdduizenden rond de boom en verder..

Mijn fascinatie gaat over het spel tussen licht en materie, met in mijn werk kieren en openingen waar wind en licht doorheen spelen. Zoals in ‘Iep Licht’ de massieve boom transparant is geworden en de ‘zaden’ zich mee laten waaien naar waar ze kunnen wortelen.

NATUURMUSEUM LEEUWARDEN

NATUURMUSEUM LEEUWARDEN

NATUURMUSEUM LEEUWARDEN

Installatie;  “GETUIGEN’

Het werk is gemaakt van bomen die zijn omgewaaid bij een zware storm, op 28 oktober 2013. De gemeente Leeuwarden stelde bomen beschikbaar voor het project ‘Stormhout’. Vier vormgevers zochten elk  het hout uit dat ze wilden gaan gebruiken. Na een paar jaar droogtijd maakten alle vier een eigen collectie, die te zien was in het natuurmuseum van Leeuwarden van september 2017 tot januari 2018. Met elkaar  ontwierpen een maakten ze een tafel voor in de trouwzaal van het stadhuis in Leeuwarden.

De foto’s op deze site zijn van het werk van Ineke van der Blom

Bomen als getuigen van wat er om hen heen gebeurt. Jaarringen vertellen oever seizoenen en klimaat. Spijkers, hekjes en gekerfde harten in de bast worden langzaam maar zeker in de boom opgenomen en zijn als sporen weer terug te vinden in het hout. En als je een fiets tegen een boom zet groeit die er vanzelf omheen.

Spelend met dit gegeven maakte Ineke een reeks blokken van wilgenhout waaruit ze nisjes hakte. Vanaf de andere kant zijn het kijkgaten die zicht geven op een alledaags tafereel: een kast-tafel en twee stoelen. ” Een metafoor voor het hele leven”

De speling van het licht is in de nisjes èn in de kast zijn een verwijzing naar plotselinge inzichten en voortdurende verandering.

fries museum

FRIES MUSEUM

FRIES MUSEUM  LEEUWARDEN

OPEN ATELIER MEI 2017

 RUIMTE   IN   VORM

Het Fries Museum in Leeuwarden nodigde kunstenaar Ineke van der Blom uit om haar werk te tonen.

De meubels en objecten van Ineke  laten zich zien als  een spel tussen vorm en de ruimte eromheen. Zij verstaat de kracht om te verrassen, te verwonderen en te raken.

“Kasten”:
De lol van het open- en dicht doen van een kast waarmee het beeld compleet verandert. Een kast die uitnodigt om geopend te worden..

“Stoelen”:
Kieren en openingen in een stoel waardoor er uitwisseling is met de plek waar hij staat. Een voortdurende dialoog met de ruimte eromheen.

“Gedachtenkastjes”:
Wanneer ze gesloten zijn kunnen ze niets herbergen. Eenmaal geopend ontstaat er een podium voor een voorwerp een gedicht of een gedachte…