OPDRACHT LANDSCHAPSBEHEER

Stekjes Hallum               Ineke van der Blom

In opdracht van Landschapsbeheer voor het project:  ’terpen en wierden’  werden de ontwerpschetsen van Ineke van der Blom gekozen om te worden gerealiseerd.

Ineke: “Mijn intentie is dat de beelden een indruk geven van iets dat herkenbaar is, maar dat ze ook een universele waarde hebben, die het persoonlijke overstijgt.
Door geschiedenis en achtergronden te koppelen aan mijn eigen verbeelding ben ik tot deze ontwerpen gekomen.”