NATUURMUSEUM LEEUWARDEN

NATUURMUSEUM LEEUWARDEN

Installatie;  “GETUIGEN’

Het werk is gemaakt van bomen die zijn omgewaaid bij een zware storm, op 28 oktober 2013. De gemeente Leeuwarden stelde bomen beschikbaar voor het project ‘Stormhout’. Vier vormgevers zochten elk  het hout uit dat ze wilden gaan gebruiken. Na een paar jaar droogtijd maakten alle vier een eigen collectie, die te zien was in het natuurmuseum van Leeuwarden van september 2017 tot januari 2018. Met elkaar  ontwierpen een maakten ze een tafel voor in de trouwzaal van het stadhuis in Leeuwarden.

De foto’s op deze site zijn van het werk van Ineke van der Blom

Bomen als getuigen van wat er om hen heen gebeurt. Jaarringen vertellen oever seizoenen en klimaat. Spijkers, hekjes en gekerfde harten in de bast worden langzaam maar zeker in de boom opgenomen en zijn als sporen weer terug te vinden in het hout. En als je een fiets tegen een boom zet groeit die er vanzelf omheen.

Spelend met dit gegeven maakte Ineke een reeks blokken van wilgenhout waaruit ze nisjes hakte. Vanaf de andere kant zijn het kijkgaten die zicht geven op een alledaags tafereel: een kast-tafel en twee stoelen. ” Een metafoor voor het hele leven”

De speling van het licht is in de nisjes èn in de kast zijn een verwijzing naar plotselinge inzichten en voortdurende verandering.