Museum Dokkum

‘IEP LICHT’

Een monumentale iep in Dokkum werd geveld. Deze beeldbepalende boom was als een stille getuige van zo’n 270 jaar geschiedenis in de stad.

De iepziekte maakte dat hij gekapt ging worden en het hout werd ter beschikking gesteld aan de kunst.

Het werk dat verschillende kunstenaars maakten werd tentoongesteld in museum Dokkum.

Mijn aandeel daarin was ‘Iep Licht’.
Gefascineerd door het spel tussen licht en materie, met in mijn werk kieren en openingen waar licht en wind doorheen kunnen spelen. Zoals de lichte iepzaden met honderdduizenden tegelijk rond de boom dwarrelen in de lente. Een paar daarvan vinden grond om in te wortelen en op hun beurt uit te groeien tot een imposante massieve boom.

Volgende fase

De ‘zaden’ liggen in in deze fase nog op de grond. De volgende stap is om de zaden als een dwarrelden wolk om ‘de stam’ te bevestigen